Struktur Organisasi

SUSUNAN STAF PIMPINAN
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kepala Sekolah                                                             : Drs. Riadi M.Pd.

Wakasek Bidang Kurikulum                                        : Muhammad Dhuha , S.Pd.

Wakasek Bidang Kesiswaan                                       : Drajat Rilo Pambudi, S.Pd.

Wakasek Bidang Hubungan Industri                         : Nuryeni Puspita Sari, S.Pd.

Wakasek Bidang Manajemen Mutu                           : Slamet Akhmad Supriadi, S.Pd.

Wakasek Bidang Sarana Dan Prasarana                  : Tuti Rusnadi, S.Pd.

Bendahara Sekolah                                                      : Farida Aryuni, A.Md.

Kepala Program Akuntansi                                         : Novi Hendriyanti, M.Pd.

Kepala Laboratorium                                                   : Dini Yulianti, S.Pd.

Kepala Program Teknik Kendaraan Ringan              : Drs. Akbar Suhaemy

Kepala Bengkel Teknik Kendaraan Ringan               : Ozi Ramadhan, S.Pd.

 

 

 

 

Struktur Organisasi Tata Usaha