Struktur Organisasi

SUSUNAN STAF PIMPINAN
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

 

Kepala Sekolah :  Drs. Agus Salim, S.I.P., M.M.
Wakil Manajemen Mutu :  Siswono, S.Pd, M.Pd
Wakasek Bidang Kurikulum :  Taufik Derajat, S.Pd., M.T.
Wakasek Bidang Kesiswaan :  Alia Rahman, S.Pd., M.Pd.
Wakasek Bidang Sarana dan Prasarana :  Abdul Qodir, S.P.
Wakasek Bidang Hubungan Industri :  H. Chaerul Ikhwan, S.Pd., M.M.
Sekretaris dan Hubungan Masyarakat :  Drs. Lala Marsela
Koordinator Tata Usaha :  Saman Irawan, S.Pd.I.
Bendahara Sekolah :  Sugeng Enjing, S.Pd.,M.Pd.
Ketua Paket Keahlian TGB :  Dra. Hj. Yeni Saroh
Kepala Bengkel TGB :  Rikiadi, S.T.
Ketua Paket Keahlian TIPTL :  Dendi Wicaksana, S.ST.
Kepala Bengkel TIPTL : Slamet Widodo, S.Pd.
Ketua Paket Keahlian TEI :  Husain, S.Pd.T.
Kepala Bengkel TEI :  Deni Iskandar, S.Pd.
Ketua Paket Keahlian TP :  Ciska mute, S.Pd.
Kepala Bengkel TP :  Risnaldo, S.Pd.
Ketua Paket Keahlian TFLM :  H. Slamet Urip, S.Pd, M.T
Kepala Bengkel TFLM :  Syarif Usman, S.Pd,MM
Ketua Paket Keahlian TPGM :  Achmad Bazir, S.Pd
Kepala Bengkel TPGM :  Agung Wibowo, S.Pd